LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.23. Forma paraules compostes cultes, a partir dels elements grecs o llatins.
Per exemple:
Dermato (pell) leg (especialista): dermatòleg


Passar a la següent part de l'activitat