3r ESO - Llengua catalana i literatura


1. activitat 8.23b
Ara explica el significat d'aquestes paraules:
Paraula composta → Definició

→ Que la seva opinió s’aparta de la regla de l’ortodòxia.
la força per moure’s ell mateix.dermatòleg →

→ Odi als estrangers.→ Cria de peixos.

primogènit →→ Vehicle que es produeix