LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.25. Relaciona les oracions de l’esquerra amb l'opció correcta de la dreta, d’acord amb la correlació temporal.


Passar a la segona part de l'activitat.
Li diuen
Li deien que estigués tranquil.
Li dirien
Li han dit
Li digueren