LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 6


6.52. Completa amb les lletres m, mp o nn els buits de les frases següents. Triant l'opció correcta:
a) Va deixar les seves epretes.
b) No va caure en la tetació.
c) S’ha espatllat el travia.
d) Va coectar-se a Internet.
e) Està exet de l’assignatura.
f) Era el cote d’Urgell.
g) Ha cotat malament.
h) És un aparell molt iovador.
i) És presute iocent.
j) Porta la cotabilitat del negoci.
k) És una errata d’ipreta.
l) És un sítoma de la malaltia.
m) Fou un atetat mortífer.
n) M’ha sorigut amablement.