LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 6


6.50. Amb el prefix in- o im- forma els contraris dels noms següents. Tria l'opció correcta segons correspongui:
probable,
fal·lible,
vàlid,
batut,
fecund,
necessari,
mòbil,
merescut,
viable,
previsible,
fèrtil,
madur,
congruent,
admissible,
permeable.