LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 6


6.49. Amb el prefix con- o com- forma uns altres verbs derivats dels següents. Tria l'opció correcta segons correspongui:
penetrar,
viure,
batre,
moure,
fiar,
vèncer,
firmar,
plaure,
memorar,
figurar,
parèixer,
cedir,
córrer,
pondre,
mutar,
servar.