LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 6


6.46. Posa’t a prova. Substitueix els sons nasals per les grafies corresponents.Escriu-les correctament:
a) No siguis iocent. Tigues e copte que no és bo cofiar massa en el triof.
b) És iprescindible caviar la cobinació de la caixa forta del bac.
c) Tic un bo emig del cap. No m’he fet sag.