LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 6


6.36. Tria la conjunció que millor s’ajusti al context. Escriu l'opció correcta en cada cas:
a) (encara que / en cas que) la gent ho digui, això és completament fals.
b) (per tal que / posat que) no hi hagi accidents mortals, tothom haurà d’esquiar amb casc.
c) (malgrat que / tan aviat com) arribarà el secretari, començarem la reunió.