LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 6


6.34. Tria entre perquè (conjunció causal o final) i per què (preposició seguida de pronom interrogatiu) per completar aquestes oracions:
a) No ho fa no vol.
b) No sé li han dit això.
c) Ho he dit la gent ho sàpiga.
d) ho dius?