LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 6


6.33. Tria entre sinó (conjunció de coordinació adversativa o d’exclusivitat) i si no (conjunció de subordinació condicional seguida de negació) per completar aquestes oracions:
a) Estigues quiet; , espera’m a fora.
b) No érem tres, quatre.
c) Faràs tard t’afanyes!
d) No fas enredar!