LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 6


6.27. En cadascuna d’aquestes frases hi ha un error de lèxic. Detecta’l, corregeix-lo i torna a escriure-les:
a) Enxufa la planxa.
.

b) No te’l mengis tot; n’hauries de deixar per als demés.
.

c) De set a nou hi ha molt tràfic.
.

d) Com que no he fet els deures, la mare m’ha renyit.
.

e) Agafa un full i escriu-hi les teves dates personals.
.

f) Vaig tropessar i vaig caure davant de tothom.
.

g) Amb tantes coses, es va atabalar i es va fer un lio.
.

h) Els ciclistes no haurien de passar per l’acera.
.

i) Me n’he arrepentit moltes vegades.
.