LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 6


6.26. En cadascuna d’aquestes frases hi ha dos errors de sintaxi. Detecta’ls, corregeix-los i torna a escriure-les:
a) Teniu que ser a l’aeroport una hora i mitja abans de que surti l’avió.
.

b) La policia va detenir a les dues noies i les va preguntar d’on venien.
.

c) Els dos socis van coincidir en que la inversió no els hi havia donat el rendiment que n’esperaven.
.

d) Lis va deixar el cotxe doncs volien anar dos dies a la platja.
.

e) Estic segur de que l’Enric no voldrà acomiadar a cap dels treballadors.
.

f) Sinó t’ho pregunten, no s’ho diguis.
.