LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 6


6.25. En cadascuna d’aquestes frases hi ha dos errors de morfologia. Detecta’ls, corregeix-los i torna a escriure-les:
a) Han col·locat una senyal davant mateix del gratacels.
.

b) Els postres eran més cars que el primer plat.
.

c) Un allau de neu ens va aterroritzar.
.

d) En aquest estoig hi ha dos llapissos i una regla.
.

e) Aquests dos textes diuen coses molt semblantes.
.

f) Coneixo moltes persones que treballan el diumenge.
.