LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 6


6.21. Tenint en compte que el gerundi no s’ha d’utilitzar amb valor de posterioritat, tria en quines oracions és correcte utilitzar el gerundi i en quines no: