LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 6


6.20. Tria entre perquè (conjunció) i per què (prep. + interrogatiu) per completar aquestes oracions:
a) Ningú no sap el motor de l’avió es va encendre.
b) Ruixaven les vores dels camps el foc no s’hi propagués.
c) No entenc hem de seure a terra.
d) T’ajudaré tinc un deute amb tu.
e) Vénen a l’oficina algú els orienti.
f) Qui sap ho han fet!
g) Hem hagut de llençar els iogurts ja estaven caducats.