LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 6


6.18. Tria entre perquè, com que i i, doncs, per completar aquestes oracions compostes:
a) anava massa de pressa, no va poder fer el revolt.
b) Anava massa de pressa, no va poder fer el revolt.
c) No va poder fer el revolt anava massa de pressa.
d) Anava massa de pressa pogués fer el revolt!