LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 6


6.13. Escriu la locució conjuntiva de temps que millor s’adigui al context. Tria l'opció correcta en cada una de les següents frases:
a) (d’ençà que / ara que) s’acosta el bon temps, farem més excursions.
b) (de seguida que / aleshores que) sentis el senyal, encén la torxa.
c) La senyora va reconèixer el lladre (així que / d’ençà que) en va veure la fotografia.
d) Va viure amb els avis (tan aviat com / fins que) va ser gran.
e) (cada vegada que / abans que no) et veig, et noto canviat.