LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 5


5.8. Substitueix els SN destacats per proposicions substantives d’infinitiu, omplint els buits. Per exemple:
M’agrada la puntualitat: M’agrada ser puntual.a) A l’Aurèlia li agrada molt la lectura de novel·les d’acció.
A l’Aurèlia li agrada molt novel·les d’acció.

b) Des de la meva habitació puc veure la sortida del sol.
Des de la meva habitació puc veure el sol.

c) Des de ben jovenet, el gran desig d’en Dalmau era un viatge a Grècia.
Des de ben jovenet, el gran desig d’en Dalmau era a Grècia.

d) Ara l’Adelaida es dedica al conreu de plantes exòtiques.
Ara l’Adelaida es dedica a plantes exòtiques.

e) Ens hem penedit moltes vegades de la compra d’aquesta casa.
Ens hem penedit moltes vegades d’ aquesta casa.