LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 5


5.41. Observa el quadre que tens i classifica-hi les paraules següents al costat del terme llatí del qual provenen, tot distingint entre el mot popular i el cultisme. Escriu cada paraula al lloc corresponent:
raig/radi, estricte/estret, rotund/rodó, dret/directe, sòlid/sou, cosa/causa, nàusea/nosa


llatí mot popularmot culte
CAUSA
DIRECTU
ESTRICTU
NAUSEA
RADIU
ROTUNDU
SOLIDU