LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 5


5.40. En la llengua literària i culta de vegades s’utilitzen arcaismes, que són mots antics i fora d’ús en la llengua estàndard. Substitueix els arcaismes destacats en cursiva de les frases de més avall per aquestes paraules de la llengua estàndard. Tria l'opció correcta:
   carta      enviar      es quedarà      es torna      fins i tot      ja que      miraven alguna cosa      plata      Tots dos      va passar   
a) Va trametre la lletra massa tard.
Va la massa tard.

b) En aquell país s’esdevingué un fet estrany.
En aquell país un fet estrany.

c) L’Ot i en Pol exploraven la selva. Ambdós exploradors esguardaven quelcom que es bellugava.
L’Ot i en Pol exploraven la selva. exploradors que es bellugava.

d) L’equip local romandrà a segona, car ha perdut els partits de promoció.
L’equip local a segona, ha perdut els partits de promoció.

e) Es va haver de vendre àdhuc els objectes d’argent.
Es va haver de vendre els objectes de .

f) El vi esdevé vinagre.
El vi vinagre.