LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 5


5.37. Utilitza el relatiu compost (art + qual) per completar aquestes oracions. Escriu l'opció correcta:
   a la qual      de la qual      del qual      els quals      la qual   
a) Pujaré a un cim des es divisa tota la plana.
b) El vent del nord comença a bufar, cosa provocarà un descens immediat de les temperatures.
c) Els terratrèmols són fenòmens naturals contra resulta molt difícil lluitar.
d) L’ús obligatori del cinturó de seguretat és una bona mesura, gràcies es poden evitar molts accidents mortals.
e) És una malaltia l’origen resulta incert.