LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 5


5.36. Escriu, en cada cas, la forma de relatiu correcta:a) El camí (que / què / el qual) havia triat era costerut i perillós.
b) L’Andreu no és precisament una persona (a qui / a la que) puguis recórrer en cas de necessitat.
c) M’ha sorprès el grau de sensibilitat (amb el que / amb què) ha musicat el poema.
d) El clima polar, (que / què) és un dels més rigorosos de la Terra, es troba en ambdós hemisferis a partir dels 66° de latitud.
e) L’estat de desnutrició (en el que / en què) vam trobar l’infant era lamentable.
f) Tenia un oncle a Amèrica, (del que / del qual) va heretar una fortuna.