LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 5


5.23. Relaciona cadascuna de les definicions de la columna de la dreta amb cada un dels llatinismes de la columna de l'esquerra: