LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 5


5.22. Llegeix les frases següents i substitueix les expressions destacades en cursiva per aquests llatinismes, triant l'opció correcta: lapsus, in fraganti, a priori, modus vivendi, sine qua non.a) La policia va sorprendre els lladres en el mateix moment en què cometien el robatori.
b) La venda ambulant és el seu mitjà amb què es guanya la vida.
c) Abans d’examinar-ho, creiem que la teoria que ell sosté no s’ajusta als fets.
d) El conseller va tenir un error involuntari i va confondre les capitals de dues comarques.
e) El govern va posar com a condició indispensable i innegociable per començar a negociar amb els segrestadors que alliberessin tots els ostatges.