LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 5


5.19. Llegeix les frases següents i substitueix la forma incorrecta lo qual per la forma del relatiu neutre correcta. Completa-les, omplint els buits:a) Els estudis li anaven prou bé, per lo qual va decidir fer batxillerat.
Els estudis li anaven prou bé, per va decidir fer batxillerat.

b) Els lladres van intentar robar en aquella botiga, lo qual es va evitar gràcies a la intervenció immediata dels veïns.
Els lladres van intentar robar en aquella botiga, es va evitar gràcies a la intervenció immediata dels veïns.

c) Van aconseguir desallotjar tota la zona, gràcies a lo qual la bomba no va fer ferits.
Van aconseguir desallotjar tota la zona, gràcies a la bomba no va fer ferits.