LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 5


5.18. Les oracions següents es poden construir amb dues formes de relatiu diferents: la forma simple (que, qui, què) i la composta (art + qual). Escriu-les de les dues maneres possibles, omplint els buits:a) L’arribada d’en Daniel, no va parar de xerrar ni un minut, va fer canviar l’humor i l’ànim de tots els presents.
L’arribada d’en Daniel, no va parar de xerrar ni un minut, va fer canviar l’humor i l’ànim de tots els presents.

b) No reconeixíem l’idioma en parlaven.
No reconeixíem l’idioma en parlaven.

c) La música és l’activitat a la Judit dedica tot el seu lleure.
La música és l’activitat a la Judit dedica tot el seu lleure.

d) La Teresa és una persona molt instruïda, amb podràs parlar de tot.
La Teresa és una persona molt instruïda, amb podràs parlar de tot.

e) L’Íngrid va ser una presidenta de tots els socis guarden un bon record.
L’Íngrid va ser una presidenta de tots els socis guarden un bon record.