LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 5


5.15. Converteix la segona oració de cada grup en una oració adjectiva de relatiu i insereix-la dins la primera en el lloc del CN:

Per exemple:
Oració 1: La càrrega [CN] superava el límit permès.
Oració 2: El camió duia la càrrega.
Oració composta:
La càrrega que duia el camió superava el límit permès.
OAdj [CN]a) Oració 1: La medicació [CN] és per al reuma.
Oració 2: L’àvia pren la medicació.
Oració composta: La medicació és per al reuma.

b) Oració 1: Aquests rosers [CN] són de garlanda.
Oració 2: Hem plantat els rosers.
Oració composta: Aquests rosers són de garlanda.

c) Oració 1: La noia [CN] és la guia del grup.
Oració 2: La noia duu el vestit blau.
Oració composta: La noia és la guia del grup.