LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 5


5.14. Digues si les partícules que destacades del text són pronoms relatius (van darrere un SN, que n’és l’antecedent) o conjuncions. Tria la resposta correcta en cada cas:Els fòssils són restes d’organismes vius que han quedat englobats dins les roques. La seva presència resulta fonamental per conèixer els éssers que van poblar el nostre planeta en altres èpoques geològiques. Gràcies als fòssils sabem que hi va haver dinosaures a la Terra. El més habitual és que es conservin únicament les parts dures dels organismes, és a dir, les petxines, les dentadures, els esquelets, etc. Aquests elements solen restar inalterats dins de les roques que els alberguen.