LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 5


5.13. Tenint en compte que les preposicions en i amb han de ser reemplaçades per a o de davant d’infinitiu, introdueix amb la preposició adequada les proposicions substantives d’infinitiu següents:a) Tu limita’t fer la teva feina!
b) Em penedeixo haver intervingut en la discussió.
c) La primera prova consisteix travessar el llac amb piragua.
d) L’Esteve, de petit, s’obstinava guixar les parets del menjador.
e) La prova consistia remuntar el riu amb caiac.
f ) No estic d’acord gastar tants diners.
g) No n’hi ha prou haver aprovat; cal treure bona nota.