LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 5


5.12. Completa escrivint la conjunció adequada les proposicions substantives subratllades. Recorda que davant la conjunció que desapareixen les preposicions àtones.a) En aquell moment vaig tenir la sensació m’enganyava.
b) Estic segura els amics no es quedaran de braços plegats.
c) Hem de ser conscients aquesta és l’última oportunitat.
d) Tinc la certesa actuaven de bona fe.
e) Està molt contenta l’hagin felicitat.
f) Això és una prova l’incendi fou provocat.