LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.49. D’acord amb el sentit, escriu la paraula adequada en cada frase en funció de la concordança:a) Accepció / excepció: Aquesta regla no té cap . / El diccionari recull diverses de la paraula peu.
b) Accedir / excedir: Als trenta anys va a la presidència del país. / L’àrbitre, en expulsar el jugador, es va .
c) Vens / véns / venç: El dia 12 el termini fixat en el contracte. / Aquest any no a esquiar? / M’han dit que et l’entrada; és veritat?
d) Fals / falç: Cent anys enrere, els pagesos segaven el blat amb una . / Això que t’han dit és .
e) Signe / cigne: En realitat, l’aneguet lleig era un . / Les preguntes s’indiquen amb el d’interrogació.
f) Sessió / cessió: Com que tenia molts deutes, va haver de fer de béns als seus creditors. / La primera comença a dos quarts de cinc.