LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.48. Pronuncia en veu alta els sintagmes següents (els primers tenen una essa sonora, i els segons, porten una essa sorda) i, d’acord amb el sentit, escriu l'opció adequada en cada frase:a) Els avis / els savis : Avui els néts han anat a veure . / estan investigant aquest fenomen meteorològic tan estrany.
b) Les obres / les sobres: La Marta s’endurà del dinar. / Aviat començaran de l’estació del tren.
c) Les oques / les soques: Els arbres es van cremar; només en resten . / Sempre han tingut bec .
d) Els ous / els sous: Apugen els preus, però no . / durs de guatlla són molt bons.
e) Les ales / les sales: on es fan les exposicions són molt espaioses. / Les caderneres tenen negres amb una banda groga.