LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.47. Pronuncia en veu alta les paraules següents (les primeres tenen una essa sonora, i les segones, una essa sorda) i, d’acord amb el sentit, escriu l'opció adequada en cada frase:a) Besa / vessa: El nuvi la núvia. / Aquest càntir una mica.
b) Rosa / rossa: La professora és / Ens regalarà una .
c) Casat / caçat: Aquesta setmana hem un senglar. / En Marc s’ha amb la Neus.
d) Pesa / peça: Ens falta una de roba. / La nena ja 12 quilos.
e) Presa / pressa: Tenia molta a acabar la feina. / Avui tindrà lloc la de possessió dels nous càrrecs.
f) Gosa / gossa: No dir-t’ho. / Tenim un gos i una .
g) Zel / cel: La gata està en . / Duia un jersei de color blau .
h) Salze / salsa: Tenen un plantat al jardí. / Ho amaneix tot amb maionesa.
i) Pesar / passar: Vam per l’autopista de la costa. / Vam la fruita.