LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.46. Escriu el plural de les paraules següents tenint en compte que algunes doblen la essa.pis →
passadís →
avís →
tros →
abús →
interès →
llaç →
raça →
traç →
adreça →
comerç →
confiança →