LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.44. Completa les paraules dels sintagmes següents amb els sufixos -ança, -ença, -essa, -dissa, -íssim. Tria en cada cas l'opció correcta:
l’enyor del seu país
un joc divertid
l’alcald de la vila
una trencad de gots
un dia trist
la tem d’una guerra
la mestr de la casa
uns delinqüents violent
la piulad dels ocells
l’assegur mèdica