LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.43. Completa les frases següents amb les lletres que representen la essa sorda. Triant en cada cas l'opció correcta:
a) Ens ho vam paar molt bé al ball de disfrees.
b) En alar el cap i veure que era ec de naixena, el ergent posà una expreió glaada.
c) Aviat comenarà l’època de caa. Els goos ja estan eninitrat per a la caera del érvol. Els caador comenen a tenir prea. Tots volen que comeni.
d) Mentre uns ecaladors asendien per un penya-egat que sobreortia entre l’epeor dels arbres, uns altres decendien, preisament, per un ingle a poca distània.
e) Tinc la impreió que fer ara la transmiió del programa és un contraentit.