LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.34. Els verbs de les frases següents han de dur un o dos pronoms. Omple els buits amb la forma adequada:
a) Vols dir que sent bé, l’avi?
b) Doncs no ho sé; ara no caic.
c) Per provar-ho, no perd res.
d) No ho sé; jo no entenc.
e) És molt difícil; no veig en cor.
f) Ho sento. No podem fer més.
g) No molestis més; ja ha prou!
h) No sé pas si sortireu.
i) deien de molt grosses!