LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.33. Si el pronom li s’adjunta als pronoms ho i en, en la llengua escrita es manté la forma li i, per tant, en resulten les combinacions li ho i li’n. Tanmateix, en el parlar col·loquial de molts llocs, normalment diem l’hi (en comptes de li ho) i n’hi (en comptes de li’n).
Substitueix les formes de llengua col·loquial per les pròpies de la llengua escrita. Omple els buits:
a) Això és un secret. A en Marc no l’hi podem dir.
Això és un secret. A en Marc no podem dir.

b) La Marta tenia tres cadells, però els ha regalat tots. Ja no n’hi queda cap.
La Marta tenia tres cadells, però els ha regalat tots. Ja no queda cap.

c) Això ho ha de saber el teu pare. Fes el favor de dir-l’hi avui mateix quan arribis a casa.
Això ho ha de saber el teu pare. Fes el favor de dir avui mateix quan arribis a casa.

d) Se li ha espatllat el cotxe i el mecànic n’hi ha deixat un altre.
Se li ha espatllat el cotxe i el mecànic deixat un altre.