LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.32. A diferència del que passa amb la forma li de CI singular, el pronom els de CI plural no canvia mai la seva forma davant els pronoms de CD de tercera persona. Així resulten les combinacions els el, els la, els els, els les, els ho i els en. D’acord amb això, completa les frases següents. Omple els buits:
a) Envia el paquet als avis.
1. Envia avui.
2. has d’enviar avui.
3. Has d’enviar avui.

b) Deixa els llibres als companys.
1. Deixa, si us plau!
2. has de deixar.
3. Has de deixar.

c) Paga la factura als proveïdors.
1. Paga demà.
2. has de pagar demà.
3. Has de pagar demà.

d) Dóna les instruccions als clients.
1. Dóna.
2. has de donar.
3. Has de donar.

e) Envia cartes als lectors.
1. Envia.
2. has d’enviar.
3. Has d’enviar.

f) Recomana als companys que hi vagin.
1. Recomana.
2. has de recomanar.
3. Has de recomanar.