LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.30. Canvia els pronoms de CI de segona persona (te) pels de tercera persona (li o hi) i combina’ls correctament. Omple els buits.
Per exemple:
El llibre, te’l portarem a casa.→El llibre, l’hi portarem a casa.
a) La carta, te l’enviarem per correu postal.
La carta, enviarem per correu postal.

b) El missatge, te l’enviarem per correu electrònic.
El missatge, enviarem per correu electrònic.

c) Els pantalons, te’ls canviarem per uns de nous.
Els pantalons, canviarem per uns de nous.

d) Les revistes, te les tornaré demà.
Les revistes, tornaré demà.

e) Això, t’ho confirmarem per telèfon.
Això, confirmarem per telèfon.

f) De jersei, te’n deixaré un de negre.
De jersei, deixaré un de negre.