LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.28. Substitueix els CD pels pronoms febles corresponents. Escriu de nou les oracions.
Per exemple:
Em va regalar el rellotge.→ Me’l va regalar.
a) M’instal·laran l’aire condicionat.
.

b) Torna’m la carpeta.
.

c) Et deixaré aquestes claus.
.

d) S’ha menjat els bombons.
.

e) Ens compraran uns patins.
.

f) Es quedaran això.
.