LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.20. Omple els buits, escrivint les opcions correctes i canviant el tractament que dóna l’emissor al receptor. Tingues en compte que els pronoms de les primeres frases són reflexius i que els pronoms de les últimes frases no ho són.
Tractament de tu (et) → Tractament de vostè (es / hi / li)
Aquest discurs, te l’has de preparar molt bé.→ Aquest discurs, se l’ha de preparar molt bé.
Aquesta casa, no pots comprar.→ Aquesta casa, no pot comprar.
Aquests capítols, pots saltar. → Aquests capítols, pot saltar.
Aquestes paraules, hauràs d’empassar.→ Aquestes paraules, haurà d’empassar.
De gelat, no pots posar més. → De gelat, no pot posar més.
Tot això, podries haver estalviat. → Tot això, podria haver estalviat.

Tractament de tu (et) → Tractament de vostè (es / hi / li)
Aquest discurs, te’l prepararé jo mateix.→ Aquest discurs, l’hi prepararé jo mateix.
Aquesta casa, puc vendre per pocs diners.→ Aquesta casa, puc vendre per pocs diners.
Aquests capítols, corregiré demà.→ Aquests capítols, corregiré demà.
Aquestes paraules, ningú no va dir.→ Aquestes paraules, ningú no va dir.
De gelat, he posat més.→ De gelat, he posat més.
Tot això, no havien d’haver dit.→ Tot això, no havien d’haver dit.