LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.19. Llegeix les frases següents i escriu en cada cas l’opció adequada per completar-les:
a) hi / n’hi: ha tres soldats que vigilen l’entrada. / ha tres que vigilen l’entrada.
b) li / li ho: No diguis res del que hem parlat. / Això, hauríem de dir de seguida.
c) els / els hi: Hem anat a casa seva i no hem trobat. / Ara mateix he vist al mercat.
d) els hi / els els: Mirin, els esquís de l’aparador puc rebaixar un 40%. / Miri, els esquís de l’aparador puc rebaixar un 40%.
e) li / li’n: Fa temps que el rellotge no va bé. / Pel seu aniversari regalaré un.
f) els hi / se’ls: Tenia molts diners, però ha polit en quatre dies. / Es veu que la seva àvia tenia molts diners i va deixar tots.
g) els ho / s’ho: Abans de decidir-se, han pensat molt bé. / Això, ja hem dit moltes vegades, però no ens fan cas.