LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.17. Completa els espais buits de les frases de més avall escrivint les combinacions pronominals següents: me + hi, te + hi, se + hi; me + en, te + en, se + en.a) M’hauria de presentar al concurs, però no estic gaire segur si presentaré.
b) No m’he adonat que era l’hora. Un altre cop adonaré.
c) No es van fixar en el rètol de «prohibit el pas». D’ara endavant segur que fixaran.
d) Per què et rius dels defectes dels altres? No m’agrada que riguis.
e) T’has d’acostumar a estudiar. Si vols aprovar, has d’acostumar.
f) No es refiïn dels corrents del riu. Adverteixin als turistes que no de refiar gens.