LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.16. Substitueix els complements subratllats escrivint a continuació les combinacions pronominals corresponents: l’hi, la hi, els hi (o -los-hi) o les hi.
Per exemple:
La mare dóna el sopar al seu fill: La mare l’hi dóna.
                           [CD]         [CI]a) Encara no he tornat el joc d’ordinador a en Pau.
Encara no he tornat.

b) Has d’enviar la postal a l’Àngels avui mateix.
Has d’enviar avui mateix.

c) Recorda de portar les claus a l’avi.
Recorda de portar.

d) Torneu els exàmens a la professora.
Torneu.

e) Entrega els treballs al professor.
Entrega.