LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.15. Omple el buits de les frases següents substituint el CI destacat en negreta per li o els (o -los). Després escriu-les una altra vegada substituint també el CD.
Per exemple:
Enviaré una fotografia a les meves amigues: 1. Els enviaré una fotografia. / 2. Els n’enviaré una.a) Deixa una nota als teus pares: 1. Deixa una nota. / 2. Deixa una.
b) Haig de confessar a la meva amiga tot el que m’ha passat: 1. Haig de confessar tot el que m’ha passat. / 2. Haig de confessar tot.
c) Va vendre uns quants discos a les seves companyes: 1. Va vendre uns quants discos. / 2. Va vendre uns quants.
d) Digueu als monitors si anireu d’excursió. 1. Digueu si anireu d’excursió. / 2. Digueu.
e) Demana diners al teu germà gran: 1. Demana diners. / 2. Demana.