LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 3


3.55. Completa amb c o g. Omple els buits:
a) L’aument de les objecions de consciència al servei militar obligatori va acelerar-ne la supressió.
b) És un delite donar un trate vexatori als presoners de guerra.
c) Ja no és un enima el motiu pel qual se suceïren tantes revoltes sanants després del renat de l’emperador.