LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 3


3.54. Completa amb t o d. Omple els buits:
a) L’avocat va ajuntar al bulletí del col·legi una adició de les errates del seu llibre.
b) Els científics adueixen proves irrefutables sobre la pol·lució de l’amosfera que cal ametre.