LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 3


3.52. A partir dels adjectius següents, forma els substantius acabats en -etud, -itud, -etat, -itat. Omple els buits amb les respostes.




recte
nou
inquiet
profund
grat
breu
lent
segur
ple
apte
capaç
auster
acte