LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 3


3.50. Aplica les normes. Escriu uns altres mots de la mateixa família que siguin més curts, de manera que sempre hi hagi una consonant oclusiva final.
drapaire ->
sortejar ->
principat ->
covardia ->
tombar ->
estomacal ->
liquiditat ->
verdura ->
arabesc ->
humitejar ->
llampegar ->
cegament ->
brutícia ->
blanquinós ->
cabota ->
sordejar ->
xenofòbia ->
secall ->
bondadós ->
prodigar ->
absurditat ->